Yıl: 2015   Sayı: 4

Sevgi Nehir TÜRKMEN
1- RUHSAL HASTALIĞI OLAN HASTALARA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN BAKIM YÜKÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414019
  Özet   Tam Metin
Aylin ZEKİOĞLU,Nevzat ERDOĞAN,Mustafa TÜRKMEN
2- SPORCU ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414020
  Özet   Tam Metin
Hakan SARIÇAM, Süleyman Hilmi ŞAHİN, Etem SOYUÇOK
3- DOĞAYLA İLİŞKİLİ OLMA İLE DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414021
  Özet   Tam Metin
Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
4- HEMŞİRELERİN AGRESİF DAVRANIŞ ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414022
  Özet   Tam Metin
Yavuz ÖNTÜRK, Tonguç Osman MUTLU
5- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONELİN MOBBİNGE MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414025
  Özet   Tam Metin
Ayfer ÖZTÜRK, Havva KAÇAN SOFTA, Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU
6- KASTAMONU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL HASTALIKLARA KARŞI İNANÇLARI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİNİN ETKİSİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414027
  Özet   Tam Metin
Gülsüm BAĞTUĞ, Hacalet MOLLAOĞULLARI, Kemal GÖRAL, Seyit Ahmet KOCACAN
7- 10-12 YAŞ FUTBOLCULARDA ZİHİNSEL ANTRENMAN YÖNTEMİNİN DENGE VE DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414024
  Özet   Tam Metin
Selvinaz SAÇAN, Derya ADIBELLİ, Şermin METİN, Murat KORKMAZ, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Erdal ŞEN, Nurullah KARTA, Ercan ŞAHBUDAK
8- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414026
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Nurullah KARTA, Ercan ŞAHBUDAK, Hatice Nur GERMİR, Erdal ŞEN, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL
9- TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET VE BİREYLERİN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414023
  Özet   Tam Metin
Ercan ŞAHBUDAK, Gülsüm ÇALIŞIR, Murat KORKMAZ, Ali Murat KIRIK, Mustafa TALAS, Emel POYRAZ, Sefer GÜMÜŞ, Kaya YILDIZ, Ayça GÜRKAN, Hatice Nur GERMİR, Erdal ŞEN
10- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA, ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANIMI: SOSYAL VE AİLE SORUNLARINA YÖNELİK İLİŞKİSİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414028
  Özet   Tam Metin