Yıl: 2015   Sayı: 3

Ahmet AKIN, Abdullah YALNIZ, Gazanfer ANLI, Halime EKER
1- HAYRANLIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310993
  Özet   Tam Metin
Ahmet AKIN, Melek SÜLER, Halime EKER, Gazanfer ANLI
2- ROMANTİK İLİŞKİLERDE ALGILANAN DEĞİŞİM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310994
  Özet   Tam Metin
Murat BURUCUOĞLU, Onur ÇAPKULAÇ, Hasan GÜL
3- AİLE İŞLETMELERİNDE NEPOTİZMİN ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310995
  Özet   Tam Metin
Murat SAĞBAŞ, Mehmet Naci EFE, Cem KARABAL
4- SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MOBBİNG: KAMU VE ÖZEL SAĞLIK KURUM ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞTIRMALI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310997
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Selvinaz SAÇAN, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Ali Murat KIRIK
5- ÇOCUK İSTİSMARI VE CİNSEL İSTİSMARIN ÖNLENMESİNDE MEDYANIN ROLÜNÜN İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310992
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Hatice Nur GERMİR, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN
6- YAŞAM MEMNUNİYETİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN SOSYODEMOGRAFİK BİLEŞENLER ÜZERİNE BİR ANALİZ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310996
  Özet   Tam Metin