Yıl: 2015   Sayı: 2

Nurgül ÖZDEMİR
1- KADINA YÖNELİK CİNSİYETÇİLİK “BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME”

Doi: 10.17360/UHPPD.201529600
  Özet   Tam Metin
Hatice YALÇIN
2- HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN KAYGI DURUMU

Doi: 10.17360/UHPPD.201529598
  Özet   Tam Metin
Tülay SAĞKAL MİDİLLİ, Mine ÖNDER ŞAHİN, Sonnur TAŞ
3- HASTANEDE YATAN YAŞLI HASTALARDA DEPRESYON RİSKİ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.201529601
  Özet   Tam Metin
Nefize ÇİMEN
4- REHABİLİTASYON HASTANELERİNDE REKREASYON UYGULAMALARI; ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ ZÜBEYDE HANIM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YATAN HASTALARI ÜZERİNDE MÜZİĞİN ETKİSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Doi: 10.17360/UHPPD.201529602
  Özet   Tam Metin
Şenol GÖRAL, Suat KARAKÜÇÜK
5- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET ORTAMINDA GEÇİRDİKLERİ BOŞ ZAMAN İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.201529599
  Özet   Tam Metin
Mehibe AKANDERE, Erkan YARIMKAYA, İrfan ASLAN
6- GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ EĞİLİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Doi: 10.17360/UHPPD.201529604
  Özet   Tam Metin
Ali Serdar YÜCEL, Ahmet ATALAY, Ayça GÜRKAN
7- SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIĞI ETKİLEYEN UNSURLAR

Doi: 10.17360/UHPPD.201529603
  Özet   Tam Metin