Yıl: 2014   Sayı: 1

Gülsüm BAŞTUĞ, Mehibe AKANDERE, Ahmet AYDIN
1- ERGENLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞ YÖNELİMİNİN EGZERSİZE BAĞLI İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019260
  Özet   Tam Metin
Ali Murat KIRIK, Murat KORKMAZ
2- TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE MEDYANIN ROLÜ

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019262
  Özet   Tam Metin
Kubilay ÖCAL
3- ORGANİZASYONUNUZ HARMONİK Mİ KAOTİK Mİ?

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019261
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Emine DEMİRAY, Şengül HABLEMİTOĞLU
4- TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET VE BİREYLERİN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019263
  Özet   Tam Metin
Kıvan ÇEVİK, Saliha ÖZPINAR
5- AĞRI, AĞRI YÖNETİMİNDE NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLER VE SAĞLIK PROFOSYONELLERİNİN ROLÜ

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019259
  Özet   Tam Metin