Yıl: 2018   Sayı: 11

Serap GÜLEÇ, Oya Sevcan ORAK, Kübra GÜMÜŞ, Ercan TUNÇ
1- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN LEZBİYEN VE GAYLERE YÖNELİK TUTUMLARI İLE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.1.4
  Özet   Tam Metin
Ayşe UYSAL , Mustafa TALAS
2- ORTAOKUL KADEMESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM DAVRANIŞLARININ FARKLI ÜÇ OKUL ÖRNEĞİNDE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.1.3
  Özet   Tam Metin
Serenay KESKİN, Sebahat ATEŞ
3- HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİ ETKİLER Mİ?

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.1.2
  Özet   Tam Metin
Kübra GÜLIRMAK, Oya Sevcan ORAK, Hatice DURMAZ
4- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİ KULLANIM DURUMLARININ ÇATIŞMA VE ŞİDDETE YÖNELİK FARKINDALIKLARINA ETKİSİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.1.1
  Özet   Tam Metin