Yıl: 2017   Sayı: 10

Atakan ÇAĞLAYAN, Nurper ÖZBAR, Nazlı TÜRKMEN, Yavuz ÖNTÜRK
1- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ KARAR ALMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.3.8
  Özet   Tam Metin
Murat ŞAKAR, Hasan ŞAHAN
2- VOLEYBOLCULARIN EMPATİ BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.3.7
  Özet   Tam Metin
Duygu AKÇAY, Bülent Devrim AKÇAY
3- ADÖLESANLARDA MEDYA ETKİLENİMİNE BAĞLI ALKOL KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.3.6
  Özet   Tam Metin
Özge ENEZ
4- KOMPLİKE YAS TERAPİLERİ: SİSTEMATİK DERLEME

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.3.5
  Özet   Tam Metin