Yıl:2015   Sayı: 2   Alan: Spor Psikolojisi  

Ali Serdar YÜCEL, Ahmet ATALAY, Ayça GÜRKAN
SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIĞI ETKİLEYEN UNSURLAR
 
Spor barış kardeşlik ve sevginin bir arada yaşandığı ve toplumun her kesimini bir araya getiren sosyal bir bağ olarak ifade edilebilir. Ancak kazanma ve kaybetme algısının somutlaşması ve rekabetin ekonomik ölçüler ile değerlendirilmesi ile birlikte sporun yapısı ve algılanış biçimi değişime uğramıştır. Spora saha ve alanlarında meydana gelen şiddet, saldırganlık ve sapkın davranışlarını temel sebebi olarak da bu değişimi gösterebiliriz. Kendiliğinden oluşmayan bu sürecin sebepleri arasında kitle iletişim araçları, kulüp yöneticileri, sporcular, hakemler, antrenörler, seyirciler vb sporun içinde yer alan diğer unsurları sayabiliriz. Bu bağlamda mevcut literatürün taranması ile gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı sporda şiddet ve saldırganlığı inceleyerek bu davranışların sebeplerini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Şiddet, Saldırganlık, Sporcu, Hakem, Seyirci

Doi: 10.17360/UHPPD.201529603

FACTORS AFFECTING VIOLENCE AND AGGRESSION IN SPORTS
 
Sports can be expressed as a social tie that brings the whole community together in which peace, brotherhood and love are shared all together. However, the structure of sports and its perception have changed due to the embodiment of the winning and losing concepts and to the evaluation of competition with economic measures. We can indicate this change as the main reason of violence, aggression and aberrant behaviours occurring in sports fields and areas. Among the reasons of this process that doesn’t come into being by itself, we can count mass media tools, club managers, athletes, referees, trainers, audiences etc. and other elements of sports. In this sense, the purpose of this study that is conducted with the review of current literature is to analyse violence and aggression in sports and to present the reasons of these behaviours.

Keywords: Sports, Violence, Aggression, Athletes, Referees, Spectators

Doi: 10.17360/UHPPD.201529603

Tam Metin