Yıl:2019   Sayı: 14   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Havva KAÇAN SOFTA
ENGELLİ ÇOCUGUN ANNESİ OLMAK
 
Toplumumuzda engelli çocuğa sahip olmak güçlüklerle karşılaşmak demektir. Bu güçlükleri üstlenen ailede genellikle annelerdir. Amaç: Bu çalışmada engelli çocuğa sahip annelerin yaşadığı güçlükler değerlendirilmesi, annenin güçlüklerle baş etme gücünün artırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Literatürde engelli çocuk ve ailesi ile ilgili yapılmış makaleler incelenmiştir. Sonuç: Engelli çocuk ailesi başta anksiyete depresyon olmak üzere bir çok ruhsal sorun yaşamakla birlikte aynı zamanda çocuğun bakımında bazı güçlükler karşı karşıya kalmaktadır. Engelli çocuğa sahip annelerin yükünü azaltmak için gereksinim duyulan alanlarda hemşirelerin eğitim ihtiyaçlarına destek olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Engelli Çocuk, Anneler, Hemşirelik

Doi: 10.17360/UHPPD.2019.1.1

TO BE A MOTHER OF A CHILD WITH DISABILITIES
 
In our society, having a child with disabilities means to face difficulties. Mother is generally the person who takes the responsibility. Aim: In this study, it is aimed to evaluate the difficulties which mother having a child with disabilities faces and to help mother strenghten to cope with difficulties. Method: Articles on children with disabilities and their families are evaluated in literature. Result: In addition to having many psychological problems, notably anxiety depression, the family having a child with disabilities face some difficulties about child care. In order to lessen the burden on mothers having a child with disabilities, the need of education of nurses in required fields should be supported.

Keywords: Disabled Children, Mothers, Nursing

Doi: 10.17360/UHPPD.2019.1.1

Tam Metin