Yıl:2014   Sayı: 1   Alan: Sosyal Psikoloji  

Kıvan ÇEVİK, Saliha ÖZPINAR
AĞRI, AĞRI YÖNETİMİNDE NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLER VE SAĞLIK PROFOSYONELLERİNİN ROLÜ
 
Ağrı, tüm insanların yaşadığı, evrensel bir deneyimdir. Bununla birlikte yüksek düzeyde rahatsızlık olarak tanımlanan ağrı, herkesin deneyimlediği, ancak hisseden bireyin dışındakiler tarafından tam olarak anlaşılmayacak kadar bireysel bir duyumdur. Ağrının kontrolü, hekim, hemşire ve diğer ilgili sağlık profosyonellerinden oluşan bir ekip çalışmasını gerektirir. Ağrıya yaklaşımda öncelikle ağrının, ağrıyı etkileyen faktörlerin ve bireysel başa çıkma yöntemlerinin değerlendirilmesi son derece önemlidir. Literatürde sağlık profesyonellerinin ağrı yönetiminde genellikle bağımlı fonksiyonlarını gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu çalışmada ağrıyla baş etmede kullanılabilecek nonfarmakolojik yöntemlere ilişkin literatür gözden geçirilmiş, uygulamalarda bu yöntemlere ilişkin farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Baş Etme Stratejeleri, Nonfarmakoljik Yöntemler, Sağlık Profosyoneli

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019259

PAIN, NONPHARMACOLOGIC WAYS TO MANAGE PAIN AND THE ROLE AND HEALTH PROFOSYONEL
 
Pain is a phenomenon experienced by all the people. Pain defined as a high level of discomfort is a sensation experienced by everyone, but is not fully understood by people other the one feeling it. Pain management requires a teamwork conducted by physicians, nurses and other health care professionals. In pain management, the first and the most important approach is the assessment of the pain, factors affecting pain and the individual coping strategies. In the literature, health professionals often appear to perform dependent functions in pain management. In this study, the literature related to non-pharmacological methods used to cope with the pain was reviewed. We also tried to raise awareness of how these methods should be implemented in practice.

Keywords: Pain, Coping Strategy, Nonpharmacological Methods, Health Professional

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019259

Tam Metin