Alan:  Spor Psikolojisi

Gülsüm BAŞTUĞ, Mehibe AKANDERE, Ahmet AYDIN
1- ERGENLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞ YÖNELİMİNİN EGZERSİZE BAĞLI İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019260
  Özet   Tam Metin
Kubilay ÖCAL
2- ORGANİZASYONUNUZ HARMONİK Mİ KAOTİK Mİ?

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019261
  Özet   Tam Metin
Mehibe AKANDERE, Erkan YARIMKAYA, İrfan ASLAN
3- GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ EĞİLİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Doi: 10.17360/UHPPD.201529604
  Özet   Tam Metin
Ali Serdar YÜCEL, Ahmet ATALAY, Ayça GÜRKAN
4- SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIĞI ETKİLEYEN UNSURLAR

Doi: 10.17360/UHPPD.201529603
  Özet   Tam Metin
Atakan ÇAĞLAYAN, Nurper ÖZBAR, Nazlı TÜRKMEN, Yavuz ÖNTÜRK
5- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ KARAR ALMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.3.8
  Özet   Tam Metin
Murat ŞAKAR, Hasan ŞAHAN
6- VOLEYBOLCULARIN EMPATİ BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.3.7
  Özet   Tam Metin