Alan:  Sosyoloji

Yusuf ARSLAN
1- TERÖR MAĞDURU İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN POST-TRAVMA TEPKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA /ŞIRNAKLI ÖĞRENCİLER ÖRNEĞİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2016723164
  Özet   Tam Metin
Ayşe UYSAL , Mustafa TALAS
2- ORTAOKUL KADEMESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM DAVRANIŞLARININ FARKLI ÜÇ OKUL ÖRNEĞİNDE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.1.3
  Özet   Tam Metin
Ercan ŞAHBUDAK, Gülsüm ÇALIŞIR, Murat KORKMAZ, Ali Murat KIRIK, Mustafa TALAS, Emel POYRAZ, Sefer GÜMÜŞ, Kaya YILDIZ, Ayça GÜRKAN, Hatice Nur GERMİR, Erdal ŞEN
3- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA, ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANIMI: SOSYAL VE AİLE SORUNLARINA YÖNELİK İLİŞKİSİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414028
  Özet   Tam Metin