Alan:  Psikoloji

Ahmet AKIN, Abdullah YALNIZ, Gazanfer ANLI, Halime EKER
1- HAYRANLIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310993
  Özet   Tam Metin
Ahmet AKIN, Melek SÜLER, Halime EKER, Gazanfer ANLI
2- ROMANTİK İLİŞKİLERDE ALGILANAN DEĞİŞİM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310994
  Özet   Tam Metin
Aylin ZEKİOĞLU,Nevzat ERDOĞAN,Mustafa TÜRKMEN
3- SPORCU ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414020
  Özet   Tam Metin
Hakan SARIÇAM, Süleyman Hilmi ŞAHİN, Etem SOYUÇOK
4- DOĞAYLA İLİŞKİLİ OLMA İLE DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414021
  Özet   Tam Metin
Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
5- HEMŞİRELERİN AGRESİF DAVRANIŞ ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414022
  Özet   Tam Metin
Yavuz ÖNTÜRK, Tonguç Osman MUTLU
6- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONELİN MOBBİNGE MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414025
  Özet   Tam Metin
Gülsüm BAĞTUĞ, Hacalet MOLLAOĞULLARI, Kemal GÖRAL, Seyit Ahmet KOCACAN
7- 10-12 YAŞ FUTBOLCULARDA ZİHİNSEL ANTRENMAN YÖNTEMİNİN DENGE VE DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414024
  Özet   Tam Metin
Fikriye YILMAZ
8- YAŞLI BİREYLERİN PSİKOLOJİK YARDIM ARAMA TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA’DA TOPLUM TABANLI BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17360/UHPPD.2016516562
  Özet   Tam Metin
Özgecan NURYÜZ, Ece DAĞYAR, Yeliz YEŞİLOĞLU
9- LİSE DÜZEYİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN MESLEKİ REHBERLİĞE BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17360/UHPPD.2016516566
  Özet   Tam Metin
Sefer GÜMÜŞ, Ebru CENGİZ
10- TÖRE VE GELENEKLER KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ TETİKLİYOR

Doi: 10.17360/UHPPD.2016516564
  Özet   Tam Metin
Ertuğrul GÖDELEK
11- ÇALIŞANIN ABARTILI BEDENSEL BECERİ ALGISI İLE KAZAYA YATKINLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İRDELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2016824394
  Özet   Tam Metin
Emine Nur AYDOĞMUŞ, Neslihan ZABCI
12- ERGENLİK KRİZİYLE ORTAYA ÇIKAN NESNE KAYBINA TERAPÖTİK BİR BAKIŞ: OLGU SUNUMU

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.1.002
  Özet   Tam Metin
Özge ENEZ
13- KOMPLİKE YAS TERAPİLERİ: SİSTEMATİK DERLEME

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.3.5
  Özet   Tam Metin
Selvinaz SAÇAN, Derya ADIBELLİ, Şermin METİN, Murat KORKMAZ, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Erdal ŞEN, Nurullah KARTA, Ercan ŞAHBUDAK
14- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414026
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Nurullah KARTA, Ercan ŞAHBUDAK, Hatice Nur GERMİR, Erdal ŞEN, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL
15- TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET VE BİREYLERİN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414023
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Hatice Nur GERMİR, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN
16- YAŞAM MEMNUNİYETİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN SOSYODEMOGRAFİK BİLEŞENLER ÜZERİNE BİR ANALİZ

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310996
  Özet   Tam Metin
Ayşenur AKTAŞ, H. Özlem SERTEL BERK
17- HEMODİYALİZ HASTALARINA İNFORMAL VE FORMAL BAKIM VERENLER BAKIM VERME SÜRECİ İLE İLGİLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.2.3
  Özet   Tam Metin
Fatih BAL
18- GÜRÜLTÜNÜN STRES ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.3.1
  Özet   Tam Metin
Bülent ŞEN
19- BOŞANMA SÜRECİ VE AİLE (BOŞANMA) ARABULUCULUĞU*

Doi: 10.17360/UHPPD.2019.1.2
  Özet   Tam Metin