Alan:  Psikiyatri

Tülay SAĞKAL MİDİLLİ, Mine ÖNDER ŞAHİN, Sonnur TAŞ
1- HASTANEDE YATAN YAŞLI HASTALARDA DEPRESYON RİSKİ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17360/UHPPD.201529601
  Özet   Tam Metin